Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 12. 1975)


Úloha č. 48

Marika Sedláková, Želiezovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6-6)Kontrolná notácia. Biely: Ke8, Dc1, Sf8, Jf3, Pe4, e5 (6). Čierny: Ke6, Vc5, Sh2, Pb6, c7, e3 (6).

Úloha má jednu zdanlivú hru.


Riešenie úlohy č. 43.

1.Vf1-g1 Kh4-h5 2.Sf4-h6 Kh5-h6 3.Je2-f4 d6-d5 4.Vg1-g6x, 2...Kh5-h4 3.Je2-f4 d6-d5 4.Sh6-g5x

1...Kh4-h3 2.Vg1-g3+ Kh3-h4 3.Sf4-g5+ Kh4-h5 4.Je2-f4x, 2...Kh3-h2 3.Sf4-d6 Kh2-h1 4.Vg3-g1x

1...d6-d5 2.Je2-d4 Kh4-h5 3.Jd4-f5 d5-d4 4.Vg1-g5x, 2...Kh4-h3 3.Jd4-f3 d5-d4 4.Vg1-g3x

Nie je dobré 1.Je2-d4? Kh4-h3 s hrozbou 2.Kh3-h2 2.Vg1-g1 Kh3-h4 a keď 3.Jd4-f5 Kh4-h3 a na 5.Jd4-f3 Kh4-h5

Naozaj veľmi pekná niekoľkoťahová miniatúrka.


Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole

Č. Bára (Jackov), P. Durst (Levoča), J. Fábry (Poprad), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), L. Holubecký (Košice), L. Kočík (Košice), S. Kovaľský (Gelnica) a V. Pipta (Trebišov) po 16 bodov. J. Filo (Slovenská Ľupča), J. Fabiny (Bindt) a T. Horváth (Valaliky) po 14 bodov. D. Harčarová (Levoča), M. Kašper (Levoča), J. Krištofóry (Iliašovce), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), D. Mikulajčík (Košice), F. Ondrej (Košice), Š. Petrovič (Levoča), M. Sedláková (Želiezovce) a J. Štec (Košice) po 12 bodov. A. Priščák (Bardejov) 10 bodov. P. Pekarčík (Sp. Nová Ves) 8 bodov. M. Kačmarík (Veľké Kapušany) a J. Majerčák (Tatr. Lomnica) po 6 bodov. F. Kassaj (Malý Kamenec) 4 body.

Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred