Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 11. 1975)


Úloha č. 45

Vladimír Ressler, Michalovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8-9)Kontrolná notácia. Biely: Ka8, De2, Ve8, Vf7, Sd7, Je5, Pc3, d4 (8). Čierny: Kd5, Vh6, Sb1, Jb4, Pb5, b6, c5, d6, g7 (9).

Táto úloha má dve zdanlivé hry.


Riešenie úlohy č. 40.

Zvodnosť: 1.Je5-g6? ale 1...Ke4-d4+!

Riešenie: 1.Je5-d3 Ke4-d4+ 2.Dh2-e5x

1...Ke4-f3+ 2.Ve2:e3x

1...d5-d4 2.Dh2-h1x

1...Ve3:e2 2.Dh2:e2x

1...g5-g4 2.Dh2-f4x


Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole

P. Durst (Levoča), J. Fábry (Poprad), J. Filo (Slovenská Ľupča), M. Gajdoš (Zamutov), F. Hadušovský (Hrabušice), L. Holubecký (Košice), M. Kašper (Levoča), L. Kočík (Košice), J. Krištofóry (Iliašovce), S. Kovaľský (Gelnica), J. Majerčák (Tatr. Lomnica), D. Mikulajčík (Košice), F. Ondrej (Košice) a Š. Petrovič (Levoča) po 6 bodov. Č. Bára (Jackov), J. Fabiny (Bindt), T. Horváth (Valaliky), M. Kačmarík (Veľké Kapušany), P. Pekarčík (Sp. Nová Ves), V. Pipta (Trebišov) a A. Priščák (Bardejov) po 4 body. Ing. E. Figulová (Košice), J. Ivanoc (Milhostov), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), Š. Majoroš (Košice), J. Rešetár (Trebišov) a M. Sedláková (Želiezovce) po 2 body.


Odkazy redakcie

všetkým riešiteľom: U úlohy č. 42 platí kontrolná notácia, t. j. na poli b2 treba dať čierneho pešiaka.

Ján Krištofóry, Iliašovce: Vaša posledná dvojťažka je po 1...Vd3:f3 neriešiteľná, ale naproti tomu má aj veľmi prozaické vedľajšie riešenie: 1.Db2-c1+ a mat ďalším krokom.

Súčasne žiadame všetkých skladateľov úloh, aby venovali väčšiu starostlivosť a dôkladnejšiu kontrolu svojim skladbám, lebo viac ako polovica posielaných úloh je z toho alebo iného dôvodu nekorektná.


Vzad <<  >> Vpred