Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 10. 1975)


Úloha č. 40

Ladislav Radi, Malý Horeš

Originál pre VN

Mat 2. krokom (8-5)Kontrolná notácia. Biely: Ke8, Dh2, Ve2, Sc8, Sg1, Je5, Pb3, c2 (8). Čierny: Ke4, Ve3, Pd5, g5, h3 (5).


Riešenie úlohy č. 34.

Zvodnosť: 1.Da1-b1 s hrozbou 2.c2-c3 matuje dáma

1...Ke4-d4 2.c2-c3x matuje pešiak

1...d5-d4 2.c2-c3+ d4-d3

Riešenie: 1.Da1-g1 s hrozbou 2.f2-f3x matuje pešiak

1...Ke4-d4 2.f2-f3x matuje dáma

1...d5-d4 2.Dg1-g2x


Riešenie úlohy č. 35.

1.Db6-f6+ Ke5-e4 inak strata dámy.

2.Df6-c3 s hrozbou matu 3.Je8-f6x

2...h7-h6+ na 2...Da8:e8 3.De1+ s výhrou.

3.Kg5-h4 s hrozbou 4.Je8-f6+ Ke4-f4 5.Dc3-g3x

3...f5-f4 4.Je8-d6+ Ke4-d5 5.Dc3-f3 s výhrou

3...Ke4-f4 4.Dc3-g3+ Kf4-e4 5.Dg3-g2+ s výhrou.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

V. Pipta (Trebišov) 37 bodov. J. Fabiny (Bindt) 34 bodov. L. Holubecký (Košice), M. Kašper (Levoča) a K. Šavelová (Levoča) po 33 bodov. J. Fábry (Poprad) 32 bodov. M. Sedláková (Želiezovce) 31 bodov. P. Durst (Levoča) a M. Gajdoš (Zamutov) po 30 bodov. S. Kovaľský (Gelnica) 28 bodov. A. Mitrík (Prakovce) 26 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce) 25 bodov. L. Radi (Malý Horeš) a J. Štec (Humenné) po 23 bodov. F. Ondrej (Košice) a A. Priščák (Bardejov) po 19 bodov. L. Jasuš (Rožňava) a J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) po 17 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) a T. Horváth (Valaliky) po 14 bodov. L. Kočík (Košice), D. Mikulajčík (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. R. Habočík (Košice) 12 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) a J. Urban (Poprad) po 11 bodov.

Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Odkaz redakcie

J. Fábry, Poprad: Vaša reklamácia je bezpredmetná, lebo v úlohe 31 hrá čierny po 5...Kb4 6.Sd4:a7 d5-d4 a mat 2. krokom nijak nevychádza.


Vzad <<  >> Vpred