Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 10. 1975)


Úloha č. 39

Katarína Šavelová, Levoča

Originál pre VN

Mat 2. krokom (13-8)Kontrolná notácia. Biely: Kh2, Dh3, Vb5, Vf3, Sc6, Sf2, Jg4, Pb2, c2, d7, f5, f7, h5 (13). Čierny: Kc4, Sd6, Jf4, Pb4, b6, c7, d3, h6 (8).

Dnes prinášame ďalšiu prvotinu od začínajúcej autorky z Levoče. Úloha je nepatrne upravená, aby sa vylúčilo vedľajšie riešenie a škodlivý duál a veríme, že po tejto malej úprave je celkom korektná a každému sa bude páčiť.


Riešenie úlohy č. 34.

Vzhľadom na dodatočnú opravu postavenia (pridanie čierneho pešiaka na poli h4), prinesieme neskoršie.


Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole

M. Kašper (Levoča) a K. Šavelová (Levoča) po 33 bodov. V. Pipta (Trebišov) a M. Sedláková (Želiezovce) po 31 bodov. P. Durst (Levoča) 30 bodov. J. Fabiny (Bindt) 23 bodov. M. Gajdoš (Zamutov), L. Holubecký (Košice) a S. Kovaľský (Gelnica) po 28 bodov. A. Mitrík (Prakovce) 26 bodov. J. Fábry (Poprad) a J. Krištofóry (Iliašovce) po 25 bodov. L. Radi (Malý Horeš) 23 bodov. A. Priščák (Bardejov) a J. Štec (Humenné) po 19 bodov. L. Jasuš (Rožňava) a J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) po 17 bodov. F. Ondrej (Košice) 15 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) a T. Horváth (Valaliky) po 14 bodov. L. Kočík (Košice), D. Mikulajčík (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. R. Habočík (Košice) 12 bodov. J. Urban (Poprad) 11 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 9 bodov. J. Buzinkai (Hriadky), M. Kačmarík (Veľké Kapušany) a Š. Majoroš (Košice) po 6 bodov. D. Harčarová (Levoča) 4 body. F. Čuril (Košice), J. Ivanoc (Milhostov) a M. Križovenský (Vranov) po 2 body.


Odkazy redakcie

Marián Križovenský, Vranov: Všetky riešiteľské súťaže prebiehajú ako štvrťročné a práve teraz úlohou č. 37 sa začala súťaž za 4. kvartál t. r.

F. Ondrej, Košice: Váš protest je bezpredmetný, lebo na 3.a2-a4 b4:a3 e. p. a mat 8. krokom nevychádza.

Ladislav Fuchs, Stakčín: Vaša dvojťažka (Kc1, Kd4) ani po oprave nie je v poriadku, lebo ide aj 1.Kc1-c2 Kd4-e3 to je jediný možný krok čierneho a 2.Db5:c5x.

Michal Gajdoš, Zamutov: Vaša úloha č. 3 (Kd8, Ke6) má žiaľ vedľajšie riešenie: 1.Db4:d6+ Ke6-f5 2.Dd6-d7x.

Vasil Pipta, Trebišov: Vaša dvojťažka (Kb2, Kd2) je vonkoncom nekorektná, lebo ide 1...Vf8-b8+, alebo 1...Df6-b6+ a dokonca aj 2...Kd4-c4. Pokiaľ ide o vašu reklamáciu jeden bod za škodlivý duál v úlohe č. 33 vám ešte prirátame, ale máte stratu jedného bodu za úlohu č. 30.


Vzad <<  >> Vpred