Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 10. 1975)


Úloha č. 37

Ernest Ackerman, Michalovce

Originál pre VN

Mat 3. krokom (13-6)Touto úlohou začíname novú štvrťročnú súťaž.

Kontrolná notácia. Biely: Kh8, Vb1, Vg3, Sa3, Sf5, Jh5, Pb3, c2, c6, d2, e4, e6, f2 (13). Čierny: Ke5, Pb2, c3, c7, d6, f3 (6).

Po dlhšej prestávke sa nám prihlásil s peknou tempovkou náš starý známy z Michaloviec. Myslíme si, že úloha sa bude každému páčiť.


Riešenie úlohy č. 32.

Autorovo riešenie:

1.Jd5-e3 s hrozbou 2.Je3:c5x

1...d4:e3 2.Sb4-c3x

1...f4:e3 2.f2-f4x

1...Sc4-e6 2.Dd8:c7x

1...Sc4 inak ľub. 2.Dd8-d5x

1...Vg6-c6 2.Je3-g4x

Žiaľ, úloha je po 1...d4-d3, alebo po 1...Vg6-d6 neriešiteľná.

Nakoniec aj vedľajšie riešenie:

1.Dd8:c7+ Vg6-d6 2.Dc7:d6x

1...Ke5:d5 2.Dc7-c5x


Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

M. Gajdoš (Zamutov) a M. Sedláková (Želiezovce) po 28 bodov. P. Durst (Levoča) a V. Pipta (Trebišov) po 27 bodov. M. Kašper (Levoča) a K. Šavelová (Levoča) po 26 bodov. J. Fabiny (Bindt) 24 bodov. J. Fábry (Poprad), J. Krištofóry (Košice) a L. Radi (Malý Horeš) po 23 bodov. L. Holubecký (Košice) a J. Štec (Humenné) po 19 bodov. J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) a S. Kovaľský (Gelnica) po 17 bodov. A. Priščák (Bardejov) 15 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) 14 bodov. L. Jasuš (Rožňava), L. Kočík (Košice), D. Mikulajčík (Košice), A. Mitrík (Prakovce), F. Ondrej (Košice) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. R. Habočík (Košice) a T. Horváth (Valaliky) po 12 bodov. J. Urban (Poprad) 8 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 7 bodov. J. Buzinkai (Hriadky) 6 bodov. D. Harčarová (Levoča), M. Kačmarík (Veľké Kapušany) a Š. Majoroš (Košice) po 4 body. J. Ivanoc (Milhostov) 2 body.


Dôležité upozornenie

U úlohy č. 34 bol nedopatrením vynechaný čierny pešiak na poli h4. Prosíme o prepáčenie.


Vzad <<  >> Vpred