Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 9. 1975)


Úloha č. 36

Marika Sedláková, Želiezovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6-6)Kontrolná notácia. Biely: Kd7, Dg3, Sf1, Je4, Pc3, f3 (6). Čierny: Kd5, Sa3, Pc7, d6, f5, g6 (6).

Dnes prinášame, pokiaľ je to nám známe, ďalšiu prvotinu, a čo nás najviac teší, ide teraz o prvú úlohu v našej rubrike od ženy.


Riešenie úlohy č. 31.

1.Ve2-e6 s hrozbou 2.Jc1-e2+ Kd4-d3 3.Vf5-f4 Da7-d3 4.V:Dx

1...d6-d5 2.Vf5-f4+ Kd4-e5 3.Jc1-d3+ Kc5-b5 4.Vf4:b4+ Kb5-a5 5.Vb4-a4+ Ka5-b5 6.Va4-a5+ Kb5:a5 7.Sa1:c3+ Ka5-b5 8.a2-a4x


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

M. Kašper (Levoča), M. Sedláková (Želiezovce) a K. Šavelová (Levoča) po 23 bodov. P. Durst (Levoča), J. Fabiny (Bindt) a V. Pipta (Trebišov) po 22 bodov. L. Radi (Malý Horeš) 21 bodov. J. Fábry (Poprad), M. Gajdoš (Zamutov) a J. Krištofóry (Iliašovce) po 18 bodov. J. Krivoňák (Stará Ľubovňa) a S. Kovaľský (Gelnica) po 17 bodov. F. Hadušovský (Hrabušice) a J. Štec (Humenné) po 14 bodov. L. Jasuš (Rožňava), L. Kočík (Košice), D. Mikulajčík (Košice), A. Mitrík (Prakovce), F. Ondrej (Košice), A. Priščák (Bardejov) a K. Suchár (Prešov) po 13 bodov. L. Holubecký (Košice) a T. Horváth (Valaliky) po 10 bodov. J. Urban (Poprad) 8 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 7 bodov. J. Buzinkai (Hriadky), R. Habočík (Košice) po 6 bodov. D. Harčarová (Levoča) 4 body. M. Kačmarík (Veľké Kapušany), Š. Majoroš (Košice) a J. Ivanoc (Milhostov) po 2 body.


Odkaz redakcie

K. Šavelová, Levoča: Vaša dvojťažka po úprave je už takmer v poriadku, ale po 1...Sd3 ľub. je nepríjemný duál. Odporúčame na pole d3 postaviť čierneho pešiaka a na poli b4 pridať čierneho pešiaka. Zabráni sa duálu aj vedľajšiemu riešeniu: 1.Jg4-e3+ Kc4-d4 2.c2-c3x a pribudne jeden mat po kroku 1...b4-b3 2.c2:b3x.


Vzad <<  >> Vpred