Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 2. 1975)


Úloha č. 6

Vladimír Ressler, Michalovce

Originál pre VN

Mat 2. krokom (9–8)Kontrolná notácia. Biely: Kf2, Dg8, Vc4, Ve4, Sf6, Jc7, Pg5, g7, h3 (9). Čierny: Kf5, Sb5, Jd4, Jg6, Pd3, d5, f3, f4 (8). Úloha má dve zdanlivé hry.


Riešenie úlohy č. 1.

1.Dg3-f4 tempo!

1...g5:f4 2.Jh5:f4x

1...Sf8:e7 2.Jh5:g7x

1...Jd4 ľub. 2.Df4-f5x

1...f7-f6 (f7-f5) 2.e5:f6x

1...Dg7-g8 2.Df4-f6x

1...Dg7-h8 2.Df4:f7x

1...Dg7-g6 2.e7:e8Jx

1...Dg7:e5 2.Df4:e5x (alebo 2.Df4-f6x)

1...Dg7-f6 2.e5:f6x (alebo 2.Df4:f6x)

Žiaľ, táto úloha s pomerne bohatým obsahom má aj veľmi prozaické vedľajšie riešenie:

1.Jh5-f6 s hrozbou 2.Se8-d7x, ktorej čierny nemôže nijakým spôsobom zabrániť. Za toto vedľajšie riešenie sa priznáva každému po 2 body.


V konečnom stave riešiteľskej súťaže za štvrtý štvrťrok došlo iba k jednej zmene: J. Michalenko z Humenného má 18 bodov a nie 13.


Knižné odmeny získavajú

Ladislav Zvada, Lipová ul. č. 1/9, 052 01 Sp. Nová Ves, Ján Fábry, SNP č. 116, 059 16 Hranovnica, Peter Durst, Štúrova ul. č. 34, 054 01 Levoča, František Hadušovský, 053 15 Hrabušice č. 210, Vasil Pipta, Škultétyho č. 1945/14, 075 01 Trebišov.


Odkaz redakcie

Ján Švarc, Nové Syrovice: Čiastočné priznanie bodov za neúplné riešenie štúdie č. 50 je celkom iný prípad ako váš. V správnom riešení nebol uvedený jeden variant, ale vy ste poslali nesprávne riešenie a u štúdií nemohlo ísť o nejakú zvodnosť, a preto vám body, ani čiastočné, priznať nemôžeme.

Vasil Pipta, Trebišov: Pozícia bKa6, bDd1, čKc8, čVc7 je hladko vyhraná pre bieleho, lebo v každej normálnej pozícii, a ide o normálnu pozíciu, kráľ s dámou proti kráľovi s vežou vždy vyhrávajú. Večný šach alebo pat sú dve rovnocenné remízy.


Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký.


Vzad <<  >> Vpred