Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 3. 1958)


Úloha č. 3

Leonid I. Zagorujko

II. cena

Práca (Trud Moskva) 1950

Mat 3. ťahom (9–10)Kontrolná notácia. Biely: Kh6, De7, Vd8, Vc3, Sb4, Sc6, Jb2, Jc7, Pd5 (9). Čierny: Kd4, Db3, Va5, Sa7, Sh5, Jc2, Jg1, Pa4, e3, g4 (10), biely ťahá a dáva mat 3. ťahom (za správne riešenie 5 bodov.) Krásny úvodník, analogické hry dvoch čiernych priviazaných figúr.


Riešiteľská súťaž

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie "Východoslovenské noviny", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Najlepších 15 riešiteľov odmeníme vecnými cenami.


Riešenie z 9. a 10. čísla VN

Úloha mimo súťaž - 0.

V. Pachman - Biely: Ke1, Db7, Va1, Vf4 (4). Čierny: Kh1, Dg2 (2), mat 2. ťahom.

1.Vf2!! D:b7 2.0-0-0 mat.


Úloha č. 1.

A. M. Burmeister - Biely: Kh8, Dd1, Sc7, Ja2, Jc5, Pb2, b6, c4 (8). Čierny: Ka5, Da3, Vf6, Sh7, Jf1, Pf7 (6), mat 2. ťahom (3 body).

1.Df3!! s dvoma hrozbami 2.D:a3 mat a 2.Da8 mat. Druhá hrozba vyjde po 2.D:c5 s čistým matom. Ďalšie čisté maty vzniknú po braní dámy: 1...D:f3 2.b4 mat, 1...V:f3 2.b7 mat. Jednoduchá dvojťažka v klasickom štýle.


Vedie M. Vernarec


Vzad <<  >> Vpred