Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 10. 1987)


Problém č. 587

Valerij Popov

I. cena

Sov. turnaj 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg7 Dc4 Jf3 Pe2 Pg2 (5 kameňov), čierny Kf5 Jf2 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 579 a 580 vyhrávajú: Miloslav Brezina z Jirkova, Pavel Římovský z Prahy–Malej Strany, Jozef Tomanička z Dubnice nad Váhom, Ján Debnár z Lučenca–Vidinej, Peter Obertík z Prievidze a Ľuba Katreňáková zo Zbory, okr. Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 584 (Čepižnyj): Zdanlivá hra vo forme núdzovky (po "každom" ťahu čierneho zo základného postavenia) 1...Kb8 2.Dd8 mat, zvodnosť 1.Kb6? Kd8 2.Da8 mat, 1...Kb8!, riešenie 1.De5 tempo 1...Kd8 2.Db8 mat. Všetky tri maty sú modelové.

Už desiatky rokov sa hovorí, že ortodoxná dvojťažka s modelovými matmi je uzavretou kapitolou kompozičného šachu, predsa však niektorí autori riskujú a pokúšajú sa aj v tejto oblasti nájsť niečo nové. Spojenie modelových matov s predĺženými obranami jazdca uskutočnil málo známy sovietsky autor v čerstvej miniatúrke na dnešnom diagrame.


Vzad <<  >> Vpred