Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 11. 1987)


Problém č. 586

Ivan Kiss

4379 Thèmes 64 1.–3. 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb7 Db6 Va4 Vg5 Sb5 Sg3 Je5 Pc2 c3 f5 g6 (11), č. Ke4 Db1 Ve2 Jb4 Jd4 Pc5 d5 e3 f3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 578 vyhrávajú: M. Grodovský z Bratislavy, Jolana Královičová z Viesky nad Žitavou a Jozef Rehák z Prievidze.

Riešenie problému č. 583 (Vasilenko): Zvodnosti 1.Vc6? hrozí 2.Jc5 mat, 1...Jd7! (1...J:d3 2.d7 mat), 1.V:g6? hrozí 2.Jg5 mat, 1...Jf7! (1...J:f3 2.f7 mat), 1.d7? hrozí 2.d8J mat, 1...J:d7 2.Vc6 mat, 1...Jf7!, 1.f7? hrozí 2.f8J mat, 1...J:f7 2.V:g6 mat, 1...Jd7!, riešenie 1.e4 hrozí 2.V:d5 mat, 1...f(d):e3 e.p. 2.Jf4 mat, 1...Jc3 2.J:d4 mat. Úvodníkové paradoxy v symetrickej pozícii sú dva, pravda, s touto hlavnou témou nemá riešenie nič spoločného.

Zo slovenských autorov sa o rozvíjanie úvodníkových paradoxov, ale najmä v spojení s ďalšími témami, zaslúžil predovšetkým Ivan Kiss. Výborným príkladom z ešte nerozhodnutého francúzskeho turnaja je jeho dvojťažka na dnešnom diagrame: zvodnosť 1.Jd3? s hrozbou 2.J:c5 mat vedie k tematickým variantom po 1...Je6 a 1...J:d3 – ako súvisí s týmto zvodnostným obsahom skutočné riešenie?


Vzad <<  >> Vpred