Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 8. 1987)


Problém č. 580

Məcnun Vagidov, Ilja Liokumovič,

Rauf Aliovsadzade, Jakov Vladimirov

Špeciálna cena

Šachmaty 1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd7 Va4 Vd1 Sd3 Jc2 Jd2 Pe2 e7 f3 g7 (10), č. Kd5 Vb4 Vg4 Sa5 Pc5 c7 e5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 576 (Antonov a Solochin): Zdanlivé hry 1...Kf5, Kd7 2.Sc8, Jf6 mat, zvodnosť 1.Dc3? tempo 1...Kf5, Kd7 2.Df6, Sc8 mat, 1...Sg4~!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.Sc8 mat, 1...Kf5, Kd7 2.Dd5, Jc5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale vzhľadom na "zapracovanie" matu Sc8 aj dva hrozbové paradoxy.

V druhej polovici 70. rokov sa skladatelia dvojťažiek začali zaujímať o tzv. úvodníkové témy, najmä v spojení s úvodníkovým paradoxom. Tento tematický prvok bol síce spracovaný (azda neuvedomele), aj skôr, ale do módy prišiel najmä po uverejnení "štvorchlapovej" dvojťažky na dnešnom diagrame. Idea spočíva v tom, že zvodnosti 1.Je4?, resp. 1.Jc4? sú vyvrátené obranami 1...c4!, resp. 1...e4?, kdežto v riešení po týchto obranách nasledujú práve maty 2.Je4, resp. 2.Jc4. prirodzene, vyznieva to veľmi prekvapujúco a paradoxne – ale ten, kto chce pochopiť podstatu témy musí odhaliť príčinu tohto "nelogického" obratu...


Vzad <<  >> Vpred