Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 8. 1987)


Problém č. 579

M. Kovačević

Schach–Echo 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg7 Df4 Va4 Vd3 Sc3 Sh5 Jb2 Jh3 Pd2 d4 e2 (11), č. Ke1 Da6 Vg1 Jh1 Pb6 b7 g2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 572 vyhrávajú: Alexander Bartišek zo Šale, Michal Kováčik z Novej Dubnice a Peter Marczell z Bratislavy.

Riešenie problému č. 577 (Piľčenko): Zdanlivé hry 1...Vd5, Sf5 2.D:d5, D:f5 mat, zvodnosti 1.Jd7? hrozí 2.D:c4 mat, 1...Vd5 2.Dg4 mat (1...Sg8!), 1.Ve8? hrozí 2.Dg4 mat, 1...Sf5 2.D:c4 mat (1...Sg3!), 1.V:b3? hrozí 2.D:c4 aj Dg4 mat, 1...J:b3 2.S:c2 mat (1...c3!), riešenie 1.Vd3 hrozí 2.Vd4 mat, 1...K:d3, c:d3 2.D:c4, Dg4 mat. Zámeny matov aj obrán s antiparadoxne zamontovanými matmi D:c4 a Dg4.

Nad tematikou úvodníkových paradoxov pracovali aj juhoslovanskí skladatelia. Vynikajúci riešiteľ a teraz predseda juhoslovanskej organizácie kompozičného šachu Marjan Kovačević už r. 1979 zostrojil dvojťažku, kde je táto téma uskutočnená bez batérií, ale s využitím osobitostí ťahu pešiaka. Pred hľadaním riešenia treba rozobrať zvodnosti 1.Ve3? a 1.De3?.


Vzad <<  >> Vpred