Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 4. 1987)


Problém č. 564

Yves Cheylan

Die Schwalbe 1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka3 Db3 Vf5 Se8 (4), č. Kd4 Pa5 b6 d5 e3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 556 vyhrávajú: Juan Carlos Benítez z Bratislavy, Lóránt Gál z Veľkej Mače, okr. Galanta a Ondrej Trnavský ml. z Hriňovej, okr. Zvolen.

Riešenie problému č. 561 (Dombrovskis): Zvodnosť 1.Se3? hrozí 2.D:d5 mat, 1...V:f4 2.S:f4 mat, 1...d4!, riešenie 1.Je3 hrozí 2.Jg4 mat, 1...V:f4 2.D:d5 mat (1...Ve4 (Je4), Jh6, h5, K:f4 2.Jd3, Sd6, Jg6, Dh2 mat). Obrana V:f4 raz znemožní, druhý raz umožní mat D:d5.

Jedným z prvých propagátorov, ale aj "pestovateľov" moderných hrozbových tém bol francúzsky šachový skladateľ Yves Cheylan. Dvojťažkou na dnešnom diagrame objavil zaujímavú formu recipročného hrozbového paradoxu: Pred úvodníkom po 1...Kc5 nasledujú dva maty 2.D:d5, V:d5, ale vo zvodnosti 1.Kb2? s hrozbou 2.D:d5 mat ide po 1...Kc5 len 2.V:d5 mat (vyvrátenie je 1...e2!). Riešitelia budú mať za úlohu objaviť a "preskúmať" riešenie, ale aj pokúsiť sa o zhodnotenie, či je táto forma témy menej cenná ako forma použitá v probléme č. 563.


Vzad <<  >> Vpred