Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(31. 3. 1987)


Problém č. 563

Imants Kisis

I. cena

Tinerimia Moldovej 1980

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke1 Da1 Sa5 Ja2 Jb6 (5), č. Kc2 Pe3 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 555 vyhrávajú: Oliver Čajka z Košíc, Peter Kršák z Novej Dubnice a Ján Pompura z Pohorelej.

Riešenie problému č. 560 (Latzel): Vedúcim plánom bieleho je dostať v druhom ťahu dámu na e3 a matovať 3.Jf2, resp. 2...Kf1 3.Df2. Zdá sa preto, že k cieľu vedie 7 úvodníkov (1.Da7, Db6, Dc5, Da3, Dc3, De5, Dg5). Vtip je však v tom, že v prvých šiestich čierny zahrá 1...g5! a 2.De3? už nejde pre pat. "Výberový plán" bieleho spočíva v znemožnení uvedenej obrany, rieši teda len 1.Dg5 Nie je to duchaplné?

Dnešnou miniatúrnou dvojťažkou sa opäť vraciame do sfér hrozbových paradoxov, tentoraz však pôjde o ich recipročnú formu. Lotyšský šachový skladateľ Imants Kisis (k sa tu číta ako ť) vymyslel takýto obrat: Zvodnosťou 1.Sc3? biely berie čiernemu kráľovi pole b2 (takže hrozí 2.Dd1 mat), ale aj d4 (takže po 1...Kd3 vychádza 2.Db1 mat) – pravda, je tu účinná obrana 1...e2! Obdobný rozbor riešenia by už mali podať riešitelia...


Vzad <<  >> Vpred