Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 3. 1987)


Problém č. 561

Alfreds Dombrovskis

1. čestné uznanie

Leninec 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke7 Dd2 Sb1 Sc5 Jd1 Jf4 (6), č. Ke5 Vb4 Jf7 Jg5 Pb5 d5 f3 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 553 vyhrávajú: Rudolf Ároch z Bratislavy, Zoltán Máté z Bratislavy a Soňa Pagáčová zo Šale.

Riešenie problému č. 558 (Burmistrov): 1. zvodnosť 1.S:c5? hrozí 2.S:d5 mat, 1...Vd4, Jf4 2.V:d4, V:e3, mat, 1...Je5!, 2. zvodnosť 1.Sf6? hrozí 2.S:d5 mat, 1...Jf4, Je5 2.Jd6, D:e5 mat, 1...Vd4!, riešenie 1.Sg5 hrozí 2.S:d5 mat, 1...Je5, Vd4, Jf4 2.Jd6, V:e3, D:f4 mat. Motivačne veľmi zaujímavá trojfázová zámena hier, ktorej obsah sa točí okolo polí d4, e3, f4, e5.

Alfreds Dombrovskis (ktorý už dlhé roky vedie kompozičnú časť rižských Šachmatov, orientovanú predovšetkým na dvojťažky) sa ako skladateľ venuje v posledných rokoch systematickému rozpracúvaniu moderných hrozbových tém. Názornou, i keď nie zložitou ukážkou je dvojťažka na diagrame: po zvodnosti 1.Se3? hrozí 2.D:d5 mat, proti čomu sa čierny bráni ťahom 1...V:f4; akým spôsobom sa táto "filozofia" zmení v skutočnom riešení?


Vzad <<  >> Vpred