Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 3. 1987)


Problém č. 560

Gerhard Latzel

Die Schwalbe 1947

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Da5 Jg4 (3 kamene), čierny Kd1 Pg7 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 552 vyhrávajú: Jozef Jagorka, Hlavná ul. 60, 059 11 Hozelec, Stanislav Kelčík z Liptovských Sliačov a Ján Pillár z Bratislavy.

Riešenie problému č. 557 (Belik): Zvodnosť 1.Jf5? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kd3 (Kd2) 2.De3 mat, 1...e5!, riešenie 1.Jc2 hrozí 2.De3 mat, 1...Kd3 (Kd2) 2.Dd4 mat. Vtip tohto "Le Grandovho" paradoxu spočíva v tom, že ťahom Jf5 biely napáda e3, ale prestáva kryť e2, kdežto po Jc2 napáda b4 a prestáva kryť b3.

Orientácia na českú školu a dvojťažky zapríčinila u nás menší záujem šachových skladateľov o logické ("novonemecké") kombinácie. Pre miniatúrky je táto pôda veľmi vhodná a navyše ju vedia pomerne ľahko oceniť aj riešitelia, ktorých netreba navádzať na zdanlivé hry a zvodnosti, keďže pointe sa obyčajne ani nemôžu pri "procese riešenia" vyhnúť. Dnešná trojťažka je z tohto hľadiska typická a akýkoľvek náznak obsahu by ju pre riešiteľov skôr pokazil...


Vzad <<  >> Vpred