Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 2. 1987)


Problém č. 559

Vladimir Ryčkov

III. cena

Leninec 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd7 Dg6 Sb8 Sg8 Jb7 Jf4 Pc4 d2 e4 (9), č. Kd4 Ve1 Sc2 Jg1 Pb4 c5 c6 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 551 vyhrávajú: Ľubor Caban z Liptovských Sliačov, Marian Maslo z Ružomberka a Dušan Seman z Bobrovca.

Riešenie problému č. 556 (Dombrovskis): 1. zvodnosť 1.Jc2? hrozí 2.D:a6 mat, 1...Sc4 2.Jc5 mat, 1...J:d4!, 2. zvodnosť 1.Jf5? hrozí 2.Jc5 mat, 1...J:e4 2.D:a6 mat, 1...S:d4!, riešenie 1.Jg4 hrozí 2.J:f2 mat, 1...J:d4, S:d4 2.Jc5, D:a6 mat. Vzhľadom na obrany J:d4, S:d4 známa Hanneliusova téma, ale významný "doplnok" po obranách Sc4, J:e4.

Ďalší tvorivo významný turnaj dvojťažiek prebehol v minulom roku na počesť 80. výročia prvého sovietu v ivanovskom časopise Leninec. V reprodukovanej tretej cene do tematického obsahu patria zdanlivé hry 1...V:e4, S:e4 2.Dd6, D:g7 mat, zvodnosť 1.Jd6? a riešenie; pointu treba hľadať opäť v typických súvislostiach medzi hrozbami a variantovými matmi...


Vzad <<  >> Vpred