Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 11. 1984)


Problém č. 467

Arthur F. Mackenzie

Jamaica Gleaner 1891

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc6 Sb8 Pc7 (3 kamene), čierny Ka8 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 459 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Jozef Holík z Bielu a Ladislav Horváth z Komárna.

Riešenie problému č. 464 (Shinkman): 1.Vh1 tempo 1...K:h1 2.Kg3 Kg1 3.Ve1 mat, 1...Kf2 2.Kh3 Kf3 3.Vf1 mat, 1...Kf3 2.Vh2 Kf4 3.Vf2 mat. Tri modelové maty, z toho druhé dva echové (posunuté o jedno "poschodie").

Jednou z najmenej "ohybných" dvojíc kameňov v oblasti mikrotúrok je biely strelec s pešiakom (máme na mysli také problémy, kde sa pešiak nepremieňa na dámu hneď v prvom ťahu). Predsa sa však našli autori, ktorí vyčarili z tohto "ničoho" originálne kombinácie. Azda najvtipnejšia vec sa podarila významnému jamaiskému skladateľovi Arthurovi Fordovi Mackenziemu (6. 10. 1861 – 23. 6. 1905) v trojťažke na dnešnom diagrame. Prvá otázka znie, či má biely právo začínať, resp. ktorý bol posledný ťah čierneho. Druhou otázkou je potom výzva – ako má biely začínať, aby dal mat tretím ťahom...


Vzad <<  >> Vpred