Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 11. 1984)


Problém č. 465

Karol Mlynka

II. cena

Kurimčan C 1. 11. 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd1 Db5 Vg2 Sh1 Je8 Jh3 Pc3 d5 (8), č. Ke5 Pc4 d2 d3 d6 f7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 456 a 457 vyhrávajú: René Ponya z Bratislavy, Eugen Pavlovský z Prahy, Milan Svrček z Bratislavy, Milan Turzák z Margecian a Ladislav Wittner z Košíc.

Riešenie problému č. 462 (Sovík): Zdanlivé hry 1...S:h6, Sd5 2.Sd5, Sd7 mat, zvodnosť 1.Va5? hrozí 2.Jf8 mat, 1...Sd5, Jd7 2.S:d5, S:d7 mat, 1...S:h6!, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.Jf8 mat, 1...Jd7, S:h6 2.Sd5, Sd7 mat. Vynikajúca kombinovaná trojfázová zámena hier typu Z–32–32.

Aktivita východoslovenských organizátorov kompozičného šachu sa v minulom roku rozšírila o medzinárodný turnaj dvojťažiek, usporiadaný agilným šachovým oddielom TJ Kurima (okr. Bardejov) pod názvom Kurimčan. Zúčastnilo sa na ňom 68 skladateľov a zo slovenských zásielok sa v nej najvyššie umiestnila dvojťažka Karola Mlynku. Pri jej riešení treba si všimnúť menšie zvodnosti vežou, ale najmä hlavnú zvodnosť 1.Db6?. Čo sa objaví, ak porovnáme zvodnostné hry so skutočnými?


Vzad <<  >> Vpred