Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 11. 1984)


Problém č. 464

William A. Shinkman

American Chess Journal 1877

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh4 Ve6 Vh3 (3 kamene), čierny Kg2 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ulica Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 461 (Hultberg podľa Dehlera): 1.De4+! c2 2.Db4+ Kc1, Ka1 3.De1, Db2 mat, 1...Kc1 2.De2 tempo c2, Kb1 3.De1, Dd1 mat. Šachujúci úvodník je vždy prekvapujúci, tentoraz je však odôvodnený bohatým obsahom (v porovnaní s inými trojťažkami s tým istým materiálom).

Každý dobrý šachový skladateľ sa usiluje podať svoju myšlienku čo najefektívnejšie: alebo s minimálnym počtom kameňov, alebo pri danom počte kameňov s maximálnym obsahom. Bolo by napríklad veľmi zaujímavé sledovať históriu trojťažiek s dvoma bielymi vežami. Viacero autorov muselo sa pri všetkej snahe uspokojiť s dvoma variantmi, až prišiel vynikajúci šachový konštruktér, slávny liberecký rodák Wiliam Anthony Shinkman (25. 12. 1847 – 25. 5. 1933) a všetkých "porazil" naším dnešným diagramom. Stalo sa tak už pred 107 rokmi, a tento rekord vydržal až dodnes. A zrejme ani nebude prekonaný – ledaže formou dvojníka?


Vzad <<  >> Vpred