Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 10. 1984)


Problém č. 461

Herbert Hultberg

(podľa O. Dehlera)

Aftonbladet 1927

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka3 De3 (2 kamene), čierny Kb1 Pc3 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za správne riešenia problémov č. 453 a 454 vyhrávajú: Jozef Holík z Bietu, Jozef Krajčí z Bardejova, František Kubáni z Popradu, Zdeněk Teuschel z Prievidze, Ladislav Horváth z Komárna a Karel Kallus z Ostravy.

Riešenie problému č. 458 (Dehler): 1.Kc7 Ka7 2.b6+ Ka6 3.Kc6 a4 4.b7 Ka7 5.Kc7 Ka6 6.b8D Ka5 7.Db6 mat (pri inom pokračovaní čierneho vyjde mat skôr).

V našom mikrotúrkovom seriáli sme si dlhší čas všímali len mnohoťažky. Dnes si pozrieme trojťažku známeho švédskeho autora Herberta Hultberga, v ktorej je použitý zasa iný materiál: dáma proti pešiakovi. V rámci dvoch hlavných variantov sa objavia tri rozličné maty, najzaujímavejšia však bude forma ich dosiahnutia. Domnievame sa, že riešiteľom dá táto trojťažka viac práce ako väčšina doterajších mnohoťažiek...


Vzad <<  >> Vpred