Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 9. 1984)


Problém č. 460

František J. Prokop

IV. cena Šach 1943

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kc5 Pc4 h6 (3 kamene), čierny Ka2 Pc7 h7 (3 kamene), biely začne a vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 451 a 452 vyhrávajú: Milan Bednár z Kurimy, okr. Bardejov, Mojmír Blažek z Prahy, Ján Heinrich ml. z Moldavy nad Bodvou a Karel Henc z Brna.

Riešenie problému č. 457 (Grigoriev): 1.c4 Ke4 2.Ke7 g5 (2...Kd4 3.Kf7 g5 4.Kg8! h6 5.Kf7 6.Kg6 a vyhrá) 3.Kf6 h5! 4.g:h5 g4 5.h6 g3 6.h7 g2 7.h8D g1D 8.Dh7+ Kf3 (8...Kd4, e3 9.Da7+, 8...Kf4 9.Df5+ a vyhrá) 9.Dd3+ Kf4 10.Df5+ a vyhrá, lebo pri najhoršom vymení dámy a premení Pc5.

O päť rokov neskôr použil rovnaký materiál známy pražský šachový skladateľ František Josef Prokop (18. 7. 1901 – 21. 9. 1973), vytvoril však celkom inú kombináciu s jemným bojom o priestor. Nestačí 1.Kd4? Kb3!, ale len 1.Kb4! Kb2 2.c5 Kc2 3.Kc4! (nie 3.Kb5? Kd3! s remízou) 3...Kb2 4.Kd4,d5 Kb3 5.Ke5 Kc4 6.Kf6 Kd5 7.Kg7 Ke6 8.K:h7 Kf7 9.c6 a vyhrá. Pravda, čierny má lepšiu obranu 3...c6!, po ktorej nasleduje manévrovanie kráľov s vyvrcholením v šiestom až deviatom ťahu...


Vzad <<  >> Vpred