Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 8. 1984)


Problém č. 458

Otto Dehler

Die Schwalbe 1938

Mat 7. ťahomKontrolná notácia: biely Kb6 Pb5 (2 kamene), čierny Ka8 Pa5 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 455 (Mach): 1.Db6 tempo 1...Ke4 2.Dc5 Kd3 3.Ve8 Kd2 4.Vd8 mat, 1...Kd5 2.Ke2 Kc4 3.Vd8 Kc3 4.Vc8 mat, 2...Ke4 3.Da5 Kd4 4.Vf4 mat (2...Ke5 3.Kd3 atď.). Tri echové modelové maty – absolútna dokonalosť v rámci českej školy.

Z viacerých príkladov sme sa mohli presvedčiť, že štvorkameňové problémy môžu byť riešiteľsky značne náročné, čo z nich činí plnohodnotné odvetvie kompozičného šachu. Na druhej strane však umožňujú vytvárať aj skladby celkom jednoduché, oddychové – a to je prípad dnešnej sedemťažky nám už známeho špecialistu Ottu Dehlera. Tu ide všetko ako po masle, len čierny si musí dať pozor, aby nedostal mat ešte skôr...

Na náš knižný trh sa koncom júla dostala dlho očakávaná publikácia Kompozičný šach na Slovensku (B. Formánek, 232 strán, 301 problémov, vydavateľstvo Šport). Záujemcovia o šachové problémy nájdu v knihe množstvo zaujímavého a poučného materiálu pre zdokonalenie sa vo svojom hobby. Odporúčame ju predovšetkým čitateľom našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred