Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 5. 1984)


Problém č. 449

I. Blom

Four men only 1982

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Kc7 Dd5 (2 kamene), čierny Ke8 Jb8 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 441 vyhrávajú: Vladimír Lehotský zo Slavošoviec, Jozef Mesík z Hruštína a Radko Pál zo Šale.

Riešenie problému č. 446 (Dehler): 1.Kd6 a po ľubovoľnom ťahu čierneho 2.Dc5 s ďalším 3.Kc7 a 4.Db6 mat, resp. 2...Kb7 3.Da5! tempo Kb8 (Kc8) 4.Dc7 mat. S nečakaným tempom mali riešitelia dosť starostí.

Súboje dámy proti jednému čiernemu kameňu dávajú až prekvapujúco veľa možností na konštruovanie priamych matových úloh, najmä mnohoťažiek. A výskum v tejto oblasti stále pokračuje, na čo má nesporný vplyv použitie elektronických počítačov na riešenie: hľadanie nekorektností už aj v päť–šesťťahových úlohách preberajú od mozgu mikroprocesory a stávajú sa tak vynikajúcimi "spolupracovníkmi" skladateľov. Je pravdepodobné, že takejto pomoci sa tešil aj málo známy skladateľ dnešnej päťťažky. Riešiteľsky je to dosť náročná "vec", preto tentoraz prezradíme úvodník: čo nasleduje po 1.Kd6?


Vzad <<  >> Vpred