Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 5. 1984)


Problém č. 447

Alexander Pituk

1. čestné uznanie

Thèmes 64 1980

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh5 Da2 Vc6 Vd2 Sd7 Sh6 Jd4 Jf7 Pc2 c3 c7 d6 e5 g2 (14 kameňov), čierny Ke4 Df2 Vd1 Vd8 Pb4 f6 h4 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 439 vyhrávajú: Ján Heinrich z Moldavy nad Bodvou, František Kubáni z Popradu a František Novotný z Malaciek.

Riešenie problému č. 444 (Kiss): Zvodnosť 1.Jh6? hrozí 2.Jg4 mat, 1...De4, g:f5, Vc4, Jd4, g:h6 2.Dd6, D:f5, Jf7, D:d4, Sf6 mat, 1...Da4!, riešenie 1.Jgf6 hrozí 2.Jg4 mat, 1...De4, g:f5, Vc4, Jd4, g:f6, Da4 2.D:e4, Dd6, Jd7, Sg3, S:f6, Dd5 mat. Zámena štyroch matov kombinovaná so zámenou dvoch obrán pri vynikajúcom využití malého materiálu.

Osemdesiatka nášho zaslúžilého majstra športu v kompozičnom šachu Alexandra Pituka (nar. 26. 10. 1904) nezadržateľne sa blíži, ale nestor slovenských šachových skladateľov je stále činný a prekvapuje výbornými výkonmi. Dnes predstavujeme jeho tvorbu dvojťažkou spred štyroch rokov, ktorá získala v náročnom turnaji francúzskeho štvrťročníka vysoké vyznamenanie: je v nej veľmi zaujímavo spracovaná zámena troch matov na šachy bielemu kráľovi dámou.


Vzad <<  >> Vpred