Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 4. 1984)


Problém č. 444

Ivan Kiss

1. čestné uznanie

Thèmes 64 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh2 Dd3 Sh4 Je8 Jg8 Pe3 f5 (7), č. Ke5 Da8 Vc7 Je2 Pf3 g6 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 434 a 436 vyhrávajú: Juraj Kersten z Bratislavy, Emil Kövári z Košíc, Ivan Provazník z Hodonína, Zdeněk Ružinyi z Banskej Bystrice a František Vítek z Považskej Bystrice.

Riešenie problému č. 441 (Brabec a Lehen): Zdanlivé hry 1...Vb7, Sb7 2.V:d5, Jd7 mat, zvodnosti 1.c3? hrozí 2.Ve1 mat, 1...d4 2.c:d4 mat, 1...Jc5!, 1.Dh6? hrozí 2.Jf7 mat, 1...e:f6 2.Dh2 mat, 1...e6!, riešenie 1.b7 hrozí 2.V:d5 a Jd7 mat, 1...d4, e:f6 2.Ve1, Jf7 mat, 1...Jb6 2.D:e7 mat (1...Jc5, e6 2.V:d5, Jd7 mat). Originál na variácia na hrozbové paradoxy a "novými" matmi c:d4 a Dh2.

Do "družstva" našich najúspešnejších šachových skladateľov posledného obdobia nesporne patrí aj Ivan Kiss z Popradu, t. č. študent II. ročníka Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Na dnešnom diagrame vidíme jeho čerstvý úspech z turnaja známeho francúzskeho štvrťročníka, obsahujúci zámenu dvoch obrán a štyroch matov v piatich variantoch zvodnosti a riešenia.


Vzad <<  >> Vpred