Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 3. 1984)


Problém č. 438

Ján Kovalič

3. pochvalná zmienka

Die Schwalbe C 31.12.1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh3 Dh1 Vc2 Ve2 Se5 Sg6 Jb1 Jc4 Pb3 d4 e4 f4 g5 (13 kameňov), čierny Kd3 Vf5 Sd1 Pc3 e3 e6 h2 h7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 430 vyhrávajú: Juraj Lištiak z Banskej Bystrice, Milan Michalička zo Senice a Peter Škoda z Bratislavy.

Riešenie problému č. 435 (Taraba): Zvodnosti 1.V:g2? hrozí 2.Se3 mat, 1...e4 2.J:h5 mat, 1...Vd3! (1...Sg3?), 1.Dh7? hrozí 2.J:g2 mat, 1...S:g3 2.Se3 mat, 1...e4! (1...Vd3?). 1.d3? hrozí 2.J:h5 mat, 1...Vd3 2.J:g2 mat, 1...S:g3! (1...e4?), riešenie 1.c5 tempo, 1...Vd3, e4, S:g3 2.J:g2, J:h5, Se3 mat. Formálne tá istá schéma ako v č. 432, pravda, s inými "osobami a obsadením".

A do tretice taká istá téma je v dnešnej dvojťažke stále sa zlepšujúceho Jána Kovaliča zo Spišskej Novej Vsi. Niektorým riešiteľom bude sa zdať takéto "opakovanie možno nudné, na druhej strane dá však zaujímavé poučenie o rozličnom prístupe k tej istej slovnej definícii. Teda znova tri zvodnosti...


Vzad <<  >> Vpred