Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 3. 1984)


Problém č. 436

Josef Moravec

302 Československý šach 4.1952

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kh3 Pe5 (2 kamene), čierny Kc8 Pa7 (2 kamene), biely začne a vynúti remízu. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 428 vyhrávajú: Belo Klescht z Košíc, Oto Mihalčo z Košíc a Eugen Pavlovský z Prahy.

Riešenie problému č. 433 (Mandler): Nevedie k cieľu 1.K:b7?, ani 1.Kb6? pre 1...Kb3! s teoretickou remízou, preto 1.Kd6! Ka3 2.Kc5 Ka4 3.f4 b5 4.f5 b4 5.Kc4 b3 6.Kc3 Ka3 7.f6 b2 8.f7 b1D 9.f8D+ Ka2 10.Da8 mat, 9...Ka4 10.Da8+ Kb5 11.Db8+ a vyhrá, 1...b5 2.Kc5 Kb3 3.K:b5 Kc3 4.Kc5 Kd3 5.Kd5 a vyhrá. Jemná štúdia s duchaplným záverom, keď biely premieňa dámu ako druhý v poradí a potom dáva mat (modelový!).

Do oblasti pešiakových koncoviek významnou mierou prispel aj vynikajúci český skladateľ Josef Moravec (1882 – 1969). Že mal rád aj mikrotúrky dokazuje dnešný diagram: Je zrejmé, že biely sa musí usilovať zachytiť čierneho pešiaka (1.Kg4! s hrozbou 2.Kf5), proti čomu má čierny iba jednu možnosť útoku (1...a5!). Celý postup nie je dlhý, ale vyžiada si veľkú opatrnosť v treťom ťahu bieleho...


Vzad <<  >> Vpred