Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 2. 1984)


Problém č. 434

V. Carvajal

(podľa C. Jänischa)

Havana Journal 1889

Mat 7. ťahomKontrolná notácia: b. Kc2 Jb4 (2), č. Ka1 Pa4 (2), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 431 (Dawson): 1.Ka2 2.Ka3 3.Kb4 4.Kc3 5.Kd3 6.Ke2 7.Ke1 8.f1V! 9.Vf2 10.Ke2 11.Kd3 12.Kc3 13.Kb4 14.Ka3 15.Ka2 16.Ka1 17.Va2 Jb3 mat. Jednoduché, ale nesporne príťažlivé – nie div, že sériovoťahové problémy prežívajú dobu veľkej populárnosti.

Pozíciami, v ktorých samotný jazdec zvíťazí nad pešiakom (ale nie sériovoťahovo) ako prvý sa zaoberal významný ruský majster, hráč aj skladateľ Carl Friedrich Jänisch (1813–1872). Avšak k najlepšiemu "problémovému výsledku dospel až po jeho smrti Victor Martinez De Carvajal (1840–1915) uverejnením sedemťažky v časopise, ktorý z dnešného hľadiska nesie exkluzívny názov Havana Journal. Je známe, že šach na Kube má veľké tradície, dal svetu Capablancu a aj v súčasnosti je na veľmi dobrej úrovni. Žiaľ, o kompozičnom šachu tejto krajiny nemáme takmer nijaké správy. Možno však predpokladať, že Carvajal bol Kubánec a jeho skladba sa iste bude páčiť – nielen priebehom riešenia, ale aj "pikantnosťou" krátkej zdanlivej hry 1...a3 2.Kc1 a2 3.Jc2 mat...


Vzad <<  >> Vpred