Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 1. 1984)


Problém č. 432

Jozef Taraba

III. cena

Die Schwalbe C 31.12.1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb3 Da8 Vf3 Sa7 Se2 Ja2 Jb7 Pc2 d6 f5 g3 (11), č. Ke4 Ve5 Sh1 Pb4 d5 d7 e3 e6 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 425 vyhrávajú: Samo Brnák z Bátoviec, Marian Červenka z Bratislavy a Priska Gönczölová z Kolárova.

Riešenie problému č. 429 (Mlynka): a) 1.Db1 hrozí 2.Dd1 mat, 1...Sa5, Vh2 2.Je5, S:e4 mat, b) 1.Vc1 hrozí 2.Dc2 mat, 1...Vh2, Dc6 2.Jf4, Je5 mat, c) 1.Db2 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Dc6, Sa5 2.S:e4, Jf4 mat. Elegantná "kolotočová" zámena hier v trojníkovom mechanizme.

Azda najúspešnejší slovenský šachový skladateľ posledných rokov a častý "hosť" našej rubriky, Jozef Taraba z Kežmarku, získal dve vyznamenania aj na 167. tematickom turnaji západonemeckého kompozičného časopisu Die Schwalbe. Je zaujímavé, že tému navrhol a turnaj rozhodoval – prvýkrát v dlhej histórii časopisu – slovenský šachista, Tarabov žiak Ivan Kiss z Popradu. Dnes prinášame tretiu cenu, ktorá obsahuje tri zvodnosti s hrozbami Jc5, V:e3, Sd3 mat. Kto ich všetky objaví a nájde aj správne riešenie?


Vzad <<  >> Vpred