Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 1. 1984)


Problém č. 431

Thomas Rayner Dawson

Fairy Chess Review 1947

Pozri textKontrolná notácia: biely Kc1 Ja5 (2 kamene), čierny Ka1 Pf2 (2 kamene), čierny začne a vykoná bezprostredne za sebou najviac 17 ťahov tak, aby mu biely mohol dať mat prvým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 424 vyhrávajú: Marián Čech z Trnavy, Marián Hudzinschi z Veselia nad Moravou a Ladislav Radi z Malého Horeša.

Riešenie problému č. 428 (Bán): 1.Kc3 Kg2 2.Kb4 a5+ 3.K:a5 Kf3 4.Kb4 Ke4 5.a5 Kd5 6.a6 Kc6 7.a7 Kb7 8.Kc5 Ka6 9.a8D mat. Pôsobivá je najmä presnosť poradia ťahov a5+, Kb4 a Kc5.

V poslednom desaťročí si získali veľkú popularitu tzv. sériovoťahové problémy, dokonca sa dostali aj do II. svetovej súťaže. V rámci nášho seriálu mikrotúrok uverejňujeme dnes sériovoťahový pomocný mat sedemnástym ťahom slávneho anglického skladateľa Thomasa Raynera Dawsona (28. 11. 1889 – 16. 12. 1951). V tomto probléme čierny vykoná bezprostredne za sebou 17 ťahov tak, aby mu biely mohol dať jednoťahový mat, pričom čierny nesmie šachovať bieleho kráľa (s možnou výnimkou v poslednom ťahu). Biele kamene sa teda nehýbu, čo veľmi uľahčuje riešiteľom prácu: v danom prípade je jasné, že matovať možno iba jazdcom na b3...


Vzad <<  >> Vpred