Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 12. 1979)


Problém č. 245

Theodor Steudel

Diagramme und Figuren 10.9.1965

Sériovoťahový reflexný

pat 8. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Ph2 (2), č. Kf1 Pf2 (2), biely vykoná bezprostredne za sebou 8 ťahov tak, aby mu čierny mohol dať jednoťahový pat, sám sa však možnosti patu musí vyhnúť. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 242 (Gruber): 1.Dc7 2.Kd6 3.Ke7 4.Kf8 5.Kg8 6.Kh8 7.Df7+ K:f7 pat. Prvý ťah dámy je motivovaný nutnosťou vyhnúť sa patu h8D.

Sériovoťahové reflexné problémy "vyvinul" pravdepodobne spolkovo–nemecký skladateľ Theodor Steudel okolo roku 1964, ale doposiaľ nenašiel veľa nasledovníkov. Zrejme až II. svetová súťaž v kompozičňom šachu dá impulz k rozšíreniu záujmu o tento perspektívny žáner vo viacerých ďalších krajinách.

Naši autori, ak chcú zachytiť svetový vývoj, musia predovšetkým študovať doteraz uverejnené príklady. Nájdu ich najmä v časopise Feenschach a ojedinele aj v iných kompozičných časopisoch. Jeden článok z pera T. Steudela priniesol aj juhoslovanský Problem v č. 109 až 111 (október 1967) – tam sme našli aj dosiaľ asi jediný patový problém, ktorý spĺňa tému svetovej súťaže. Idea je zrejmá: po premene na h8 dôjsť na g1 s nasledujúcim f:g1S pat. Treba však byť opatrný, lebo napr. po 1.h4 2.h5 3.h6 4.h7 5.h8D môže (a musí) dať pat biely čiernemu: 6.De8 (alebo De5). Ako sa tomuto patu vyhnúť?


Vzad <<  >> Vpred