Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 12. 1979)


Problém č. 243

Gerhard Latzel

Springaren 1955

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh7 Vb1 Vg8 Sa8 Sh8 Jc4 Jh1 (7), č. Kh2 Va3 Sa1 Ja2 Pa4 b3 c7 h3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tretiu zvodnosť a riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 235 vyhrávajú: Karel Henc z Brna, Ondrej Trnavský z Hriňovej a Karol Valovič z Bratislavy.

Riešenie problému č. 240 (Petkov): 1.Se8 hrozí 2.Vc5+ Kd4 3.Dc4+ S:c4 mat, 1...S:d7+ 2.Vc6+ Kd4+ 3.Sc5+ D:c5 mat, 1...Dd3 2.Jf6+ V:f6 3.Sc6+, 1...Dd3 2.Jf6+ V:f6 3.Sc6+ b:c6 mat, 1...Vb1 2.Vb4+ V:b3 3.Vd3+ D:d3 mat. Skvelá skladba so štyrmi väzbami veže na poliach b4, c4, c5, c6.

Na tému "č. 233" (označenie podľa čísla problému, pri ktorom sme uverejnili definíciu) existuje v kompozičnej literatúre veľa príkladov, nebezpečenstvo predchodcu bude preto číhať na každom kroku. Azda jediné, čo autorom ostáva, je usilovať sa o nejaké špeciálne komplexy, prípadne spojenia s inými témami. Zaujímavú a mimoriadne originálnu dvojťažku, ktorá by rozhodcovi súťaže pravdepodobne vyhovovala, zložil už takmer pred 25 rokmi známy západonemecký skladateľ Gerhard Latzel (nar. 28. 8. 1912). Obsahuje tri zvodnosti, z ktorých dve uvádzame: 1.Jd2? hrozí 2.Jf1 a Jf3 mat, vyvrátenie 1...Sg7! a hrozbové maty nevyjdú pre zaclonenie Vb1, resp. Sa8. Podobne 1.Je3? hrozí 2.Jg4, Jf1 mat, 1...c6! Ktorá je tretia zvodnosť?


Vzad <<  >> Vpred