Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 11. 1979)


Problém č. 241

Jacob Haring

Problem 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Df2 Vb4 Vf8 Sf7 Sg7 Je4 Jg4 Pe5 h7 (10 kameňov), č. Kf4 Sc4 Pb5 f3 f5 g5 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 233 a 234 vyhrávajú: Peter Marušák z Bardejova, Michal Méri z Dunajskej Stredy, Ľubomír Ridzoň z Michalovej, okr. Banská Bystrica a Jozef Sloboda z Bratislavy.

Riešenie problému č. 238 (Kasparian): 1.h5 a5 2.h6 a4 3.Sg8 K:g8 4.h7+ Kh8 5.Kg2! a3 6.Kf1 a2 7.Ke2 a1D pat! – po "lepšom" 7...a1J nasleduje 8.Kd1 J:c2 9.K:c2 a opäť pat, ale čiernemu kráľovi, alebo 7...a1S 8.Kf1 s pozičnou remízou.

O "švajčiarskej" téme dvojťažiek sme písali pri probléme č. 232, kde bola spracovaná s prižmúrením oka v troch variantoch. Druhý oficiálny príklad známeho holandského majstra Jacobsa Haringa, ktorý prinášame dnes, má len dve tematické zámeny matov (zdanlivé hry sú 1...f:e4 2.Se6 mat, 1...f:g4 2.Sd5 mat), spracované však veľmi esteticky. Pravda, na prvých miestach vo svetovej súťaži možno očakávať väčšie výkony – už teraz môžeme prezradiť, že náš Ľudovít Lačný má pripravenú zámenu štyroch matov z jednej batérie!


Vzad <<  >> Vpred