Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 11. 1979)


Problém č. 240

Petko Petkov

I. cena

Šachmatna mysl 1972

Samomat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kb5 Db3 Vc4 Ve3 Se7 Sf7 Jd7 Jg2 Pa4 b6 (10), č. Kd5 Df5 Va7 Vf1 Se6 Jg7 Pa5 b7 c3 (9), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 231 a 232 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Zdenko Hrica z Malaciek, Andrej Radič z Levoče a Miroslav Rybár zo Žiliny.

Riešenie problému č. 237 (Staudte a Steudel): 1.c8S 2.e8D 3.De7 4.Dh4 5.e7 6.e8V 7.Ve1 8.Vg1 9.Sg4 f:g1J mat. Dáma išla cez e7, lebo z d8 by musela dať mat Dd1 a z h5 Dd1, strelec ťahal na g4 až nakoniec, aby nedal mat Sd1. Jediný ťah čierneho dovršuje známu tému všetkých premien.

O samomatoch sme písali pri probléme č. 231. V skutočnosti Dáni navrhli samomaty dvojťahové, tie však boli v prvej svetovej súťaži, a tak prešiel návrh na rozšírenie o jeden ťah. Povinný príklad našli Bulhari v podobe vynikajúceho diela jedného z najlepších súčasných šachových skladateľov Petka Petkova, ktoré dnes predstavujeme s prezradením polovice obsahu: 1.Se8 hrozí 2.Vc5+ Kd4 3.Dc4+ S:c4 mat, 1...S:d7+ 2.Vc6+ Kd4+ 3.Sc5+ D:c5 mat. Otázka pre riešiteľov: čo nasleduje po obranách 1...Dd3 a 1...Vb1?


Vzad <<  >> Vpred