Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 11. 1979)


Problém č. 238

Genrich Kasparian

Molodoj rabočij 1929

Biely remizujeKontrolná notácia: biely Kh3 Sh7 Pc2 f2 f3 g6 h4 (7 kameňov), čierny Kf8 Pa7 c3 c4 f4 g7 (6 kameňov), biely začne a vynúti remízu. Začiatok riešenia je takýto: 1.h5 a5 2.h6 a4! 3.Sg8! K:g8 4.h7+ Kh8 – dokončenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 227 a 228 vyhrávajú: Ján Adamovič z Trnavy, Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Daniel Makovický zo Žiaru nad Hronom, František Rochovský z Pohorelej a Ondrej Tóth z Fiľakova.

Riešenie problému č. 235 (Piatesi): Tematické pokusy, 1.Va8? Va1!, 1.Ve8? Jg4!, riešenie 1.Vd8 hrozí 2.V:d5 mat, 1...D:e4 2.Va8 Va1 3.Jf3 mat, 1...S:e4 2.Ve8 Jg4 3.Jf5 mat. "Odlákanie" Dh1 a Sh7 od polí f3 a f5 sa tu uskutočnilo ich priviazaním. Na prvých miestach svetovej súťaže možno očakávať trojťažky štvor– aj viacvariantové, so zložitejším obsahom ako je príklad. Pravdepodobne bude dovolená aj cyklická forma odlákanie troch čiernych kameňov AB–BC–CA, detaily však zatiaľ nie sú známe.

Štúdiová téma, ktorej definíciu sme uviedli pri probléme č. 228, sa nepokladá za veľmi vydarenú. Príkladov z histórie je pomerne málo a nie sú práve veľmi pôsobivé. Jeden sme našli aj v tvorbe slávneho Genricha Kaspariana – pravda, vtedy ešte nebol veľmajstrom, a mal len 19 rokov.


Vzad <<  >> Vpred