Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 10. 1979)


Problém č. 237

Hans Staudte a Theodor Steudel

IV. cena

Die Schwalbe 1965

Sériovoťahový reflexný

mat 9. ťahomKontrolná notácia: b. Kh3 Sa2 Pa3 b2 b4 c7 e6 e7 g2 (9), č. Ka4 Jh1 Pb5 b7 c6 f2 g3 g7 h7 (9), biely urobí deväť ťahov za sebou, vyhne sa možnosti dať mat, ale dá túto možnosť čiernemu. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 234 (Visserman): 1.Sc4 hrozí 2.S:f4+ Kf6 3.Sg5+ Ke5 4.f4 mat, 1...f3 2.J:f3+ Ke4 3.Jd2+ Ke5 4.f4 mat – v druhom variante pešiak prešiel cez pole f3, na ktorom bol predtým braný čierny pešiak. Je zrejmé, že na prvých miestach vo svetovej súťaži budú značne zložitejšie mnohoťažky.

Posledná (desiata) téma súťaže znie takto: Sériovoťahový reflexný mat (pat) ľubovoľným počtom ťahov s premenami pešiakov. V sériovoťahových problémoch je to ináč ako v obyčajnom šachu: jedna strana robí sériu ťahov (bez akéhokoľvek pohybu druhej strany), aby dosiahla určitý cieľ. V našom prípade ťahá biely a cieľom je dosiahnuť postavenie, v ktorom môže dať čierny mat (pat) prvým ťahom. Pritom však platí dôležitá podmienka: povinnosť dať jednoťahový mat (pat) má aj biely – teda biely sa pri svojej sérií musí matovej (patovej) možnosti vyhnúť. Tému navrhli Bulhari, ale rozhodcom je Angličan A. S. M. Dickins. V našom príklade nemôže biely začať 1.e8D?, lebo by musel dať mat 2.a8D, preto začne 1.c8S 2.e8D – čo bude nasledovať?


Vzad <<  >> Vpred