Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 10. 1979)


Problém č. 235

Antonio Piatesi

Bulletin SK FIDE 1979

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kb5 Vc8 Vf4 Sc2 Sf6 Jh4 Pb3 d2 e4 (9), č. Kd4 Dh1 Vf1 Sh7 Je5 Jh6 Pd5 f7 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 224 vyhrávajú: Ivan Lapka z Myjavy, Ivan Provazník z Hodonína a Karol Valovič z Bratislavy.

Riešenie problému č. 232 (Lipton): Zdanlivé hry 1...Vb8, Jc8~, J:d6, Se8~ 2.c:b8D, c8J, c8D, c:d8D mat, riešenie 1.Vc6 tempo 1...Vb8 2.c:b8J mat, 1...Jc8~ 2.c8D mat, 1...Se8~ 2.c:d8J mat – tieto tri hry spĺňajú podmienku uplatnenia Vb7. Obsah pekne dopĺňajú varianty 1...K:c6 2.c:d8J mat (nepriama batéria na d7!), 1...J:c6 2.Dg2 mat. Výborná dvojťažka, radi by sme však poznali názor rozhodcu svetovej súťaže na uvedenú "nepresnosť" v zdanlivých hrách.

"Talianska" téma trojťažiek znie takto: Dva čierne kamene kryjú jedno matové pole. Pri vyvrátení pokusu jeden z týchto kameňov prestane matové pole kryť (a druhý ho kryje naďalej). Hrozba po úvodníku prinúti druhý kameň zrušiť krytie, takže potom už ťah z pokusu vychádza. Táto kombinácia sa musí uskutočniť najmenej dva razy (s dvoma dvojicami čiernych kameňov). Rozhodcom bude Adriano Chicco. V príklade na dnešnom diagrame sú pokusy 1.Va8? Va1 (Dh1 kryje f3), 1.Ve8? Jg4! (Sh7 kryje f5). V riešení teda treba odlákať Dh1 a Sh7.


Vzad <<  >> Vpred