Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 10. 1979)


Problém č. 234

Eeltje Visserman

Jaarboek NBvP 1946

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: b. Kc7 Sf7 Sg5 Jd2 Je2 Pf2 h4 (7), č. Ke5 Jb7 Jc8 Pf4 f5 g6 g7 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 223 a 225 vyhrávajú: Milan Juriš zo Starej Turej, Ľuboš Kekely zo Žiliny, Belo Klescht z Košíc, Vojtech Silan z Prešova a Věra Stěpánková z Přerova.

Riešenie problému č. 231 (Boswell a Thomas): 1.De6 tempo 1...Sb1 2.D:c4+ V:c4 mat, 1...K:c5 2.S:c4 Sb1 mat. V prvom variante viaže strelec a matuje veža, v druhom naopak. Pravda, vo svetovej súťaži sa očakávajú trojťahové samomaty s oveľa bohatším obsahom.

V oddelení mnohoťažiek definovali tému Holanďania: Čierny kameň je braný bielym kameňom, čo využije iný biely kameň na ťah cez pole alebo na pole predtým obsadené zobraným čiernym kameňom. V tejto tematickej oblasti sa naši autori dosiaľ takmer neangažovali, bude to teda "ťažký chlebíček". V príklade od nedávno zomretého veľmajstra Eeltje Vissermana je téma spracovaná aj v hrozbe: 1.Sc4 hrozí 2.S:f4+ Kf6 3.Sg5+ Ke5 4.f4 mat – pešiak obsadil pole, na ktorom predtým bral biely strelec čierneho pešiaka. Analogická kombinácia nasleduje po obrane 1...f3, ale to už prenecháme našim riešiteľom.


Vzad <<  >> Vpred