Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 10. 1979)


Problém č. 233

Friedrich Valentin Schulz

II. cena

Main-Post 1955

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc3 Dg2 Vf6 Sd8 Sf3 Jc5 Jd6 Pe3 (8), č. Ke5 Dh5 Va7 Vh4 Sh6 Sh7 Jh1 Pa3 d7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 230 (Chlubna): 1.Ve5 hrozí 2.De6 Vb6 3.Ve1 mat, 1...Sc4 2.Db6 3.Dg1 mat (strelec zaclonil Vc2 k poľu c5), 1...Jc6 2.Db5 3.Dh1 mat (jazdec zablokoval pole c6 pre vežu). Obmedzenie pohyblivosti veže sa uskutočnilo dvojakým spôsobom – treťou možnosťou by bolo zaclonenie línie s účinkom v druhom ťahu, napr. po 1...Jg6 by nasledovalo 2.Dd5 s využitím zaclonenia línie c6–h6.

Druhá téma dvojťažiek pochádza taktiež z Juhoslávie, odtiaľ je však aj rozhodca (Zvonimir Hernitz): Dve alebo viac zaclonení jednej bielej figúry druhou v prvom alebo druhom ťahu pri ľubovoľnej hre zacloňujúcej alebo zacloňovanej figúry. V pôvodnej srbochorvátskej definícii sa hovorí navyše o tom, že zaclonenie sa má udiať v pokusovej hre. Jednu z možných realizácií ukazuje dnešný príklad: Pokus 1.Da2? s hrozbou 2.Dd5 mat vyvracia 1...Se4!, po čom nejde 2.Jc4 mat? pre zaclonenie dámy (a2–d5), podobne 1.Dg8? D:f3! 2.Jf7+ Kd5! V riešení sa už predpísané zacloňovanie neuplatní – preto téma iste nájde svojich kritikov.


Vzad <<  >> Vpred