Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 9. 1979)


Problém č. 232

Michael Lipton

2. čestné uznanie

BCM 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc3 Dg8 Vb7 Vc5 Sb4 Pc7 d6 f6 (8), č. Kd7 Va8 Vd8 Se8 Ja7 Jc8 Pb5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 229 (Benedek): 1.Vd3 Jd6 2.Vd5+ Je4 mat, dvojník po premiestnení Vc1 na c7: 1.d5?, 1.d6 Se5 2.d5+ Sd6 mat. Dokonalá analógia medzi dvoma riešeniami. Na vyšších miestach vo svetovej súťaži však možno očakávať aj trojité, prípadne viacnásobné spracovanie témy.

Pre priame dvojťažky sú v II. svetovej súťaži vypísané dve oddelenia. Jedna z tém znie takto: Zámena matov z jednej bielej batérie v zdanlivých hrách a riešení. Batéria môže byť priama alebo nepriama (na polia okolo kráľa), prípadne aj skrytá (t. j. na línii batérie môže stáť ďalší biely alebo čierny kameň), v tematických matoch sa však musí uplatniť odkrytý (vzdialenejší) kameň. Tému síce navrhli Juhoslovania, ale rozhodcom je Švajčiar Werner Issler. V príklade na dnešnom diagrame ide o batériu Vb7-Pc7-Kd7, ktorá hrá v zdanlivej fáze tri razy: 1...Vb8 2.c:b8D mat, 1...Jc8~ 2.c8J mat, 1...J:d6 2.c8D mat, pričom štvrtý zdanlivý variant 1...Se8~ 2.c:d8D mat by nebol tematický, lebo sa v ňom neuplatní Vb7. Ako to bude s podmienkou "uplatnenia" v riešení?


Vzad <<  >> Vpred