Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 9. 1979)


Problém č. 230

Friedrich Chlubna

Die Schwalbe 1978

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kh6 Db3 Ve8 Vh2 Sb1 Pd2 f4 g3 (8), č. Kd1 Vc2 Sa6 Ja7 Pb2 b7 d3 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 227 (Mlynka): 1.Sc6 tempo 1...Vd5~, V:f5 2.V3h4, V5h4 mat (1...g7~, Jf1~ 2.Jh6, Jh2 mat) – po premiestnení Vd5 na d3 1.Sc2 tempo 1...Vd3~, V:f3 2.V5h4, V3h4 mat. Síce symetrický, ale predsa pekný objav. Dobre pôsobí aj vytvorenie dvojníka pomocou "ťahu" a nie obyčajného premiestnenia.

Jedna z trojťažkových tém II. SSKŠ má túto definíciu: Čierny svojím prvým ťahom (obranou) obmedzí pohyblivosť viazanej čiernej figúry (D, V, S, J), čo využije biely vo svojom druhom ťahu bez šachu na jej priame odviazanie (ťahom viažúcej figúry). Treba uskutočniť najmenej dva takéto varianty s odviazaním tej istej alebo rozličných čiernych figúr. Prídavné zdanlivé alebo zvodnostné hry sú prípustné. Príkladom je dnešná trojťažka známeho viedenského skladateľa Friedricha Chlubnu: pokusy o odviazanie Vc2 v prvom ťahu nevychádzajú: 1.De6?, Db6?, Db5? s hrozbami 2.De1, Dg1, Dh1 mat, 1...Vc6! Ako to biely urobí, aby "téma vyšla"?


Vzad <<  >> Vpred