Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 7. 1979)


Problém č. 224

Cyril Opalek

I. cena

BABY C 31. 12. 1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 Db5 Vf3 Se5 Je6 Jf7 Pd2 g4 h2 h3 (10), č. Ke4 Df1 Sf6 Je1 Je2 Pd5 e7 f2 f4 h4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Problém má zdanlivé hry po ťahoch Sf6. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 221 (Mlynka): 1. zvodnosť 1.V3h5? hrozí 2.Dd1 mat (1...c2!), 2. zvodnosť 1.Db8? hrozí 2.Vfg5 mat (1...K:f5!), riešenie 1.Vfh5 hrozí 2.V3h4 mat (1...K:f4 2.Db4 mat), dvojník po premiestnení Kg2 na e4 a Pf4 na g3: 1.Db8? hr. 2.V3h4 mat (1...K:h3!), 1.Vfh5? hr. 2.Dd1 mat (1...c2!), 1.V3h5 hr. 2.Vfg5 mat (1...K:g3 2.Dg1 mat). Komentár rozhodcu: Cyklická zámena hrozieb v jednoduchej "optickej" schéme. – Okrem toho si treba všimnúť cyklus striedania funkcie figúr v prvom ťahu a hrozbe (v každom z dvojníkov).

Krajský výbor ČSZTV v Banskej Bystrici usporiadal v rokoch 1958 až 1964 7 medzinárodných tematických dvojťažkových súťaží, ktoré sa stali veľmi populárne v celom kompozičnom svete pod názvom BABY (skratka názvu mesta). Potom sa však tradícia porušila, r. 1967 bol vypísaný turnaj trojťažiek a až po 10–ročnej prestávke opäť turnaj dvojťažkový. Zásluhu na tom mal Jaroslav Hronec zo Žiaru nad Hronom, ktorý navrhol aj tému (predĺženú obranu s matmi na tom istom poli) a chystal sa na rozhodovanie. Po jeho nečakanej smrti 4 dni pred uplynutím zasielacej lehoty prevzal túto funkciu Ladislav Salai z Martina, a ako sme sa nedávno dozvedeli, prvú cenu udelil dvojťažke výborného bratislavského skladateľa Cyrila Opalka.


Vzad <<  >> Vpred