Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 7. 1979)


Problém č. 221

Karol Mlynka

3. pochvalná zmienka

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) biely Kg2 Db1 Vf5 Vh3 Pf4 (5 kameňov), čierny Kg4 Pc3 d3 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, pozícia b) vznikne premiestením b. Kg2 na e4 a Pf4 na g3. Riešenia oboch pozícií pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 215 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Samuel Brnák z Bátoviec a Ladislav Salai ml. z Martina.

Riešenie problému č. 218 (Taraba): Zdanlivé hry 1...Jc5, e:f5 2.V:f2, Jd5 mat, zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Vd5, e:f5 2.V:f2, Jd5 mat (1...K:e3 2.V:e4 mat, vyvrátenie 1...Vd4!), riešenie 1.Dd4 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jc6, e:f5 2.V:f2, De3 mat (1...K:f5 2.D:e4 mat). Komentár rozhodcu: Trojfázová zámena jednej obrany a jedného matu na podklade zámen väzieb. Va4 nehrá v riešení.

Posledná vyznamenaná dvojťažka nášho autora v turnaji Tungsramu bola dielom Karola Mlynku. V dvojníkovej skladbe, (žiaľ, s prekladaním dvoch kameňov) je spracovaná predovšetkým cyklická zámena hrozieb – treba porovnať zvodnosti 1.V3h5?, Db8? a riešenie prvej pozície vzhľadom na druhú (kde si však jedna zvodnosť s riešením "vymení miesto").


Vzad <<  >> Vpred