Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 6. 1979)


Problém č. 220

Hans Staudte

Diagramme und Figuren 1965

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg4 Pb7 g7 (3 kamene), čierny Kh6 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 213 a 214 vyhrávajú: Peter Jenes zo Starého Tekova, okr. Levice, Peter Koporec z Gbelov, okr. Malacky, Ján Košár z Popradu, Oto Kovárik z Kopčian a Jaroslav Škoviera z Vernáru, okr. Poprad.

Riešenie problému č. 217 (Speckmann): 1.g8D Kh5 2.f8J Kh6 3.Dg6 mat (1.f8D? nevedie k cieľu pre 1...Kh5! 2.g8D pat). Tentoraz premena na jazdca.

Posledného "dvojníka" vytvoril o rok neskôr Hans–Hilmar Staudte (NSR), keď oproti č. 217 premiestnil bieleho kráľa na g4 a bieleho pešiaka f7 na b7, ale vzhľadom na upravenú Dehlerovu pozíciu č. 211 (b. Kg4, č. Kh6) ide o premiestnenie jediného kameňa. Treba pritom uviesť, že dvojníky s prekladaním viac ako jedného kameňa sa tradične považujú za menej hodnotné – a tento nedostatok je azda nepriamo úmerný celkovému počtu kameňov. Existujú dokonca teoretici, ktorí sa na dvojníky pozerajú ako na osobitné problémy. Platný kódex kompozičného šachu túto otázku nerieši a sme zvedaví, ako ju bude riešiť nový kódex, ktorý by mal byť prijatý asi o dva roky.


Vzad <<  >> Vpred