Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 6. 1979)


Problém č. 218

Jozef Taraba

10. čestné uznanie

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg2 Dd6 Va4 Vf1 Sa8 Sc1 Jb2 Jc4 Pf5 h4 (10), č. Kf4 Vd2 Je4 Je5 Pc3 e6 f2 f6 g4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 210 a 212 vyhrávajú: Zdenko Hrica z Malaciek, Michal Méri z Dunajskej Stredy, Karol Riegel z Ostravy, Gabriel Török z Nových Zámkov a Ján Žilka z Jakubovej Vale, okr. Prešov.

Riešenie problému č. 215 (Valuška): 1. zvodnosť 1.Jd7? tempo 1...Sc7, Se7 2.J:f6, J:b6 mat atď., ale 1...Jd3~!, 2. zvodnosť 1.Jc6? tempo 1...Sc7, Se7, Jd3~, Jf2~, b5, f5 2.Je7, J:e7, Jb4, Se4, Dd4, Vh:d6 mat, 1...K:c6!, riešenie 1.Je6 tempo a po rovnakých obranách maty 2.J:c7, Jc7, Jf4, De4, Va:d6, Dd4 mat. Komentár rozhodcu: Obsažná trojfázová úloha s prvkami symetrie. – Okrem zámeny matov obsahuje jednu zámenu obrany (s matom Dd4).

Tretia úspešná skladba Jozefa Tarabu v turnaji Tungsramu má taktiež tri fázy: zdanlivé hry 1...Jc5, e:f5 2.V:f2, Jd3 mat, zvodnosť 1.Je3? a riešenie, ale obsah je po kombinačnej stránke celkom odlišný od č. 215. Ako by ste ho charakterizovali, keby ste boli rozhodcom turnaja?


Vzad <<  >> Vpred