Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 6. 1979)


Problém č. 217

Werner Speckmann

Diagramme und Figuren 1964

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh3 Pf7 g7 (3 kamene), čierny Kh6 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 209 vyhrávajú: Ján Borsík z Bratislavy, Rudolf Lokaj z Hanigoviec, okr. Prešov a František Rochovský ml. z Pohorelej, okr. Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 214 (Kubbel): 1.a8D+? Kb6 2.c8D pat, preto len 1.a8S! K~ 2.c8D+ a 3.Db7 mat. V Dehlerovom č. 211 išlo o dve premeny pešiakov na dámu, Kubbel objavil nesporne zaujímavejšiu premenu na strelca.

24 rokov po "zlepšení" Kubbela sa na pozíciu ešte raz pozrel známy miniatúrkový špecialista Werner Speckmann (NSR) a podarilo sa mu objaviť ďalšiu možnosť dvojníka, keď oproti Dehlerovej pozícii s čiernym kráľom na h6 jednoducho premiestnil bieleho kráľa na h3. A napodiv – vznikla nová "variácia na tému premeny".

* Zbierka šachových skladieb majstra športu Ľudovíta Lačného vyjde ako ôsmy zväzok metodických listov Sekcie kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV pravdepodobne koncom tohto roku. Bude obsahovať úplnú tvorbu autora s bohatými komentármi. Záujemcovia o zbierku môžu sa prihlásiť aj na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred