Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 5. 1979)


Problém č. 215

Ján Valuška

9. čestné uznanie

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg8 De3 Va6 Vh6 Sb8 Sh7 Ja7 Jf8 Pb3 (9 kameňov), čierny Kd5 Sd8 Jd3 Jf2 Pb6 d6 f6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava – s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 207 vyhrávajú: Ján Medveď z Detvy, P. Ružička z Bratislavy a František Žilínek z Bratislavy.

Riešenie problému č. 212 (Taraba): 1. zvodnosť 1.V:g6? tempo 1...Ke4, e4 2.Jcd4, Sc8 mat, 1...Ke6! 2. zvodnosť 1.V:e3? tempo 1...Ke6, g:h5 2.Jcd4, Sc8 mat (1...Kg5 2.V:e5 mat), 1...e4!, riešenie 1.Vb5 tempo 1...Ke6, g:h5 2.Sc8, Jed4 mat (1...Ke4, Kg5 2.Db1, V:e5 mat). Komentár rozhodcu: Recipročná zámena matov a v prvej fáze navyše zámena dvoch obrán a jedného matu.

Deviate čestné uznanie v turnaji budapeštianskeho Tungsramu získal Ján Valuška za dvojťažku, ktorá podobne ako č. 212 má tri fázy (dve zvodnosti a riešenie) a je navonok pestrejšia, ale neobsahuje ani zámenu obrán, ani recipročnú zámenu hier a nepridáva jej ani symetrické spracovanie. Konkrétne zvodnosti tentoraz neuvádzame a sme zvedaví, koľkí riešitelia ich správne zapíšu.


Vzad <<  >> Vpred