Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 5. 1979)


Problém č. 214

Leonid I. Kubbel

Šachmaty v SSSR 1940

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb4 Pa7 c7 (3 kamene), čierny Ka6 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru č. 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 205 a 206 vyhrávajú: Radoslav Argaláš z Trenčína, Jozef Rehák z Handlovej, Soňa Ščíbranová zo Zvolena, Imrich Bandžuch zo Spišských Vlachov, Vladimír Krejčí z Vrchlabí a Ján Polóny z Popradu.

Osobitnú knižnú cenu vyhráva Ladislav Salai ml. z Martina, ktorý objavil zaujímavú nekorektnosť v štúdii č. 201 (Mihalčo): Po 1.Je5 neberie čierny jazdca ihneď, ale dá dva medzišachy 1...Sd6+ 2.Kb3 Vb4+, čím prinúti kráľa ujsť na 2. rad, napr. 3.Ka2 a teraz už ľahko vyhrá 3...S:e5 4.Ve2 Vb5. Štúdia je teda neriešiteľná.

Riešenie problému č. 211 (Dehler): 1.f8D Kh6 (Kh7) 2.g8D mat Rovnaké riešenie, ba ešte o "chĺpok" krajšie, má pozícia s čiernym kráľom na h6 (na čo poukázal W. Speckmann), pričom biely kráľ môže stáť aj na g4.

O 15 rokov po Dehlerovi uverejnil slávny Leningradčan Leonid Kubbel trojťažku, ktorá sa od upraveného č. 211 líši vlastne len premiestením Pg7 na h7 (a je v zrkadlovej pozícii). Čo však osobitne vyzdvihnúť pri porovnaní týchto dvoch skladieb, je ich obsahová príbuznosť.


Vzad <<  >> Vpred