Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 4. 1979)


Problém č. 213

Richard Réti

Kölnische Volkszeitung?

Biely remizujeKontrolná notácia: b. Kb6 Pa5 b5 (3), č. Kd7 Sc4 Jf1 (3), biely začne a vynúti remízu. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie.

Knihy za riešenie problému č. 204 vyhrávajú: Jozef Filípek z Považskej Bystrice, Peter Kyseľ z Gelnice a Ján Košár z Popradu.

Riešenie problému č. 210 (Réti): 1.Jc3+ Ka1! 2.Da4+ Kb2 3.Da2+ Kc1! 4.Db1+ Kd2 5.Db2+ Ke1! 6.Dc1+ Kf2 7.Jd1+ Kf3 8.Dc3+ Ke2 9.Db2+ Kd3! (9...Kf3, Kf1 10.Db7+, Je3+ a vyhrá) 10.Db3+ Kd2, e2 11.Da2+ Kd3! 12.Jb2+ Ke3 13.Jc4+ Kf3 14.Je5+ s ďalším 15.D:g2 a vyhrá (po 8...Kf4 nasleduje 9.Df6+ Ke4 10.Dd4+ Kf3 11.Dd5+, po 7...Ke2 8.Db2+ atď.), V druhom, štvrtom, šiestom, desiatom a dvanástom ťahu nemožno brať dámu pre krásne modelové paty – skutočne obdivuhodné dielo.

Idea patu "prenasledovala" Rétiho aj v ďalších štúdiách, i keď v inej forme. Ak priebeh kombinácie č. 210 bol prístupný aj pre nižšie triedy šachistov, dnes uverejnená skladba je náročnejšia najmä z hľadiska analýz iných možných pokračovaní. Preto musíme prezradiť viac: 1.Kb7! (1.a6? nestačí pre 1...Kc8!) 1...Je3! (ináč 1...Sd5+ 2.Ka7!, 1...S:b5 2.a6!) 2.a6 Jd5 3.a7 Jc7 4.a8D Sd5+ – a zdá sa, že po strate dámy stratí biely aj remízu, ale postačia mu tri ťahy, aby sa predsa zachránil. Ako?


Vzad <<  >> Vpred